Frans referendum

Het referendum over de Europese Grondwet wordt in Frankrijk gehouden op zondag 29 mei.

Dit heeft het Elysée, het paleis van president Jacques Chirac, vanochtend bekendgemaakt. De aankondiging volgde op een week van consultaties van alle politieke partijen. Ook werd afgelopen maandag door het congres, een verenigde vergadering van Assemblée en Senaat, een grondwetswijziging aangenomen. Deze maakte de weg vrij voor het referendum.

Tevens werd bepaald dat toetreding van nieuwe kandidaat-lidstaten tot de Europese Unie voortaan aan een referendum wordt onderworpen. Dit geldt niet voor de toetreding van Bulgarije, Roemenië en Kroatië, maar wel voor die van Turkije.

Het Franse referendum over de Europese Grondwet is bindend. Dit verklaart waarom de datum met de uiterste omzichtigheid is gekozen en de aankondiging ervan steeds is uitgesteld. President Chirac is een verklaard voorstander van de Grondwet, waarvan hij één van de initiatiefnemers is. In die zin is zijn politieke lot of in elk geval het succes van zijn tweede ambtstermijn verbonden aan aanvaarding ervan. Volgens peilingen is zestig procent van de Fransen voorstander van de Grondwet, maar de weerstand ertegen wint terrein.