En de winnaars zijn...

Het grote baggerboek is geen sleutelroman, Eline Vere nam een overdosis morfine, J.Presser en Hella Haasse schreven allebei een boekenweekgeschenk, en de bijnaam van René Appel is `de meester van de doorzonthriller'.

Wie dit wist, was al een eind op weg naar deelname aan de literatuurquiz De Avond van het Boek, die op maandag 7 maart door de NPS zal worden uitgezonden. Honderdvijfenzeventig inzenders deden mee aan de voorronde, die een maand geleden in het Cultureel Supplement stond, en waagden zich ook aan de overige twaalf meerkeuzevragen. Zes mensen hadden hadden alle vragen goed, zes mensen hadden er tien fout, en de rest zat daar tussen.

De samenstellers van de quiz hadden het de lezers ook niet makkelijk gemaakt, al was het alleen maar omdat in vraag 13 (`ernstige ziektes') een grove onnauwkeurigheid stond: de moeder van de hoofdpersoon van Ronald Gipharts roman Ik omhels je met duizend armen lijdt namelijk niet aan kanker, maar aan multiple sclerose. Ook kan over het goede antwoord bij vraag 6 (`Met welke schrijvers had Elizabeth de Roos een relatie?') getwist worden. Mevrouw de Roos had namelijk een liefdesrelatie met Du Perron en Marsman, maar was bovendien goed bevriend met Menno ter Braak. De jury heeft fouten in deze twee vragen dan ook minder zwaar gerekend.

De moeilijkste vraag bleek die over de negentiende-eeuwse schrijver die `de Hollandse taal haar zondagspakje wilde uittrekken'; dat was namelijk niet Multatuli, de kampioen van het levend Hollands, maar Nicolaas Beets, die zich onder het pseudoniem Hildebrand specialiseerde in `zo eens wat taferelen van de maatschappij.' Veel fouten werden ook gemaakt in de vraag naar de bijnaam van René Appel, in vraag 8 (waar velen de eerste vrouwelijke masturbatiescène plaatsten in Van de koele meren des doods), en in vraag 4 (`In welke Amsterdamse buurt speelt Over het water?'). Uit de inzendingen is niet gebleken dat Amsterdammers bij die laatste vraag in het voordeel waren.

Met de eerste dertien vragen konden 13x6=78 punten behaald worden, met vraag 14 tien punten, vraag 15 zeven en vraag 16 vijf; in totaal honderd punten. De zes succesvolste deelnemers aan de voorronden (100 punten) waren A. Buijs-Brueren uit Gronsveld, M. Heemskerk uit Alkmaar, E.P.R. van Neer uit Huizen, J. van der Schaaf uit Arnhem, A. van der Spoel uit Den Haag en T. Verhagen uit Huissen. Zij zijn inmiddels benaderd door de NPS-televisie en zullen morgen aanwezig zijn bij de opnames voor De Avond van het Boek. Samen met negen anderen, die ten minste 94 punten hadden, nemen zij het op tegen vijftien schrijvers, onder wie Jessica Durlacher, Arthur Japin en Thomas Rosenboom.

Mede namens de jury en de andere samenstellers van de quiz, Elsbeth Etty en Arjen Fortuin,

    • Pieter Steinz