...en acht digitale geheugensteuntjes

www.geheugenvannederland.nl

Beelden en teksten uit collecties van Nederlandse culturele instellingen. Via de site, opgezet door de Koninklijke Bibliotheek, zijn 330.000 objecten te bekijken (en te beluisteren). Onderverdeeld in collecties zoals 150 jaar Nederlandse reclame, illegale fotografie tijdens de Duitse bezetting en Molukse geschiedenis en cultuur in beeld.

www.archief.nl

Bij het Nationaal Archief ligt 93 kilometer archieven, waaronder ook kaarten, tekeningen en foto's. Een deel van deze archieven is gedigitaliseerd en via internet toegankelijk.

www.dbnl.nl

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en links naar andere sites. Auteursinformatie, teksten, wetenschappelijke instituten, bijzondere collecties en homepages van onderzoekers.

www.hetillegaleparool.nl

Toegang tot alle uitgaven van de Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen en Het Parool die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd. Afbeeldingen van de uitgaven, geen teksten uit de individuele kranten. Wegens de matige kwaliteit van de originele kranten bleek het onmogelijk de pagina's naar leesbare tekst om te zetten.

http://dutchrevolt.leidenuniv.nl

Meertalige site van de Universiteit van Leiden over de Tachtigjarige Oorlog (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans). Geschikt voor scholieren, studenten en historici maar ook voor een algemeen publiek.

www.voc-kenniscentrum.nl

Site met informatie over oprichting en geschiedenis van de VOC, gemaakt door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Bedoeld voor een breed publiek en minder diepgravend dan de Leidse site.

www.digitaleatlasgeschiedenis.nl

Beelden en teksten uit de zeventiende eeuw, samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en het Rijksmuseum Amsterdam.

www.anderetijden.nl

Site van het gelijknamige tv-programma van de VPRO. Op die site zijn alle oude afleveringen te zien van het programma dat dit jaar vijf jaar bestaat. Met vermelding van geraadpleegde literatuur en andere bronnen.

    • Marie-José Klaver