Vorst: vet deuren in, radiatoren open

De verwachte zware vorst die komende nacht in Nederland zal heersen, kan door zijn late tijdstip voor veel ontregeling zorgen. In de eerste plaats zullen veel automobilisten merken dat zij hun auto niet openkrijgen, omdat de deurrubbers zijn vastgevroren. De ontdooide sneeuw van de laatste rit vriest weer vast in de loop van de nacht. De ANWB raadt als voorzorg aan de deurrubbers af te drogen en licht in te vetten met vaseline, eventueel te bestrooien met talkpoeder. Is de deur toch dichtgevroren, probeer dan eerst of andere deuren wel openkunnen. Zoniet, ga dan niet hard aan de deuren trekken: het deurrubber kan afbreken.

Ook kan het slot zijn dichtgevroren. Als voorzorg de auto niet op slot doen, is vaak geen optie. Beter is ontgrendeling en sleutelgat inspuiten met een slotontdooier. Leg deze niet in de auto.

De ANWB raadt af om uit voorzorg de accu binnen te halen. Slepen met zware accu's kan tot brokken leiden. Bovendien kan een moderne auto zonder spanning ernstig ontregeld raken.

Voor de tuin kan de komende vorstnacht waarschijnlijk weinig kwaad. Dat komt door de sneeuw die de uitgelopen planten tegen schade beschermt.

Voor het huis valt het aan te raden om radiatoren van de centrale verwarming in koude delen van het huis open zetten, zodat ze niet bevriezen. Verwarmingsketels die buiten staan, kunnnen het beste de gehele nacht zacht blijven draaien.

In de landbouw kan de late vorst en zware sneeuwval ook voor problemen leiden. Afgelegen melkveehouders kunnen de melk niet kwijt, omdat deze niet opgehaald kan worden, zegt Geert Pinksterhuis van LTO Nederland. De glastuinbouw moet door de vorst extra stoken om de kassen warm te houden. De akkerbouw ondervindt weinig hinder door de vorst. De enkele gewassen die nu buiten zijn, zoals wintergraan, worden beschermd door het pak sneeuw dat gevallen is.