Verzet tegen doodstraf is tijd- en cultuurgebonden

Op het recente pleidooi van de directeur van de liberale Teldersstichting, Patrick van Schie, zijn verontwaardigde reacties gevolgd. S.W. Couwenberg meent echter dat men door de doodstraf zonder enig voorbehoud te veroordelen als inhumaan, een zienswijze verabsoluteert die tijd- en cultuurgebonden is. Frank Ankersmit ziet de doodstraf als sluitsteen van de politiek-sociale orde.