`Tekort VS moet verder omlaag'

Er is een `dwingende noodzaak' om het tekort op de Amerikaanse begroting aan te pakken. Dit zei Alan Greenspan, president van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, gisteren in een toespraak voor de begrotingscommissie van het Congres.

Greenspan wil een verandering in de Amerikaanse begrotingswetgeving. Zo pleitte hij voor verplichte uitgavenverminderingen als elders overheidsuitgaven worden verhoogd of belastingen worden verlaagd. Belastingverhogingen om het tekort te dichten noemde Greenspan een aanzienlijk risico voor de economische groei.

In de begroting die president Bush voor 2006 heeft ingediend, komt het Amerikaanse begrotingstekort op 427 miljard dollar (325 miljard euro), een record. In de jaren daarna wil Bush het tekort terugbrengen tot 207 miljard dollar in 2010.

Greenspan steunt president Bush in het plan om de begroting te ontlasten door pensioenvoorzieningen meer door particulieren zelf te laten regelen, bijvoorbeeld via beleggingen. ,,Dat is een geloofwaardige manier om de middelen voor de pensioenen te vergroten'', aldus Greenspan.

Nu veel zogeheten babyboomers met pensioen gaan, wordt de druk op de overheidsfinanciën steeds groter. Pensioenlasten en de kosten voor de medische zorg drukken op de begroting. De Verenigde Staten kunnen niet alleen met economische groei het tekort wegwerken, aldus de bankpresident.

De economie van de VS groeit nog altijd wel in een ,,redelijk goed tempo'', zo betoogde Greenspan. Over berichten dat het buitenland de dollar de rug toekeert, maakte hij zich geen zorgen. Dat enkele centrale banken hebben laten weten hun deviezenreserves niet langer alleen in dollars aan te willen houden, maar ook in andere valuta, zoals de euro, gebeurt volgens Greenspan uit technische overwegingen.

Dit nieuws, samen met positieve verwachtingen van een rapport over banen in de Verenigde Staten dat vrijdag uitkomt, zorgde voor een stabiele koers van de dollar ten opzichte van de euro.

Greenspans uitlatingen zijn in de financiële wereld positief ontvangen. De effectenbeurzen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, gingen gisteren van verlies naar winst na zijn uitspraken.