Overheid berispt om knipselkrant

Ministeries mogen knipsels van kranten niet meer in digitale vorm aanbieden aan ambtenaren. Dat heeft de Haagse rechtbank bepaald in een zaak van de krantenuitgevers tegen de overheid.

15