Leider Hongkong neemt ontslag

Ruim 7,5 jaar na de soevereiniteitsoverdracht van de Britse kroonkolonie Hongkong aan China lijkt een einde gekomen aan het bewind van bestuurder Tung Chee-hwa. Volgens berichten in de Hongkongse media neemt de 67-jarige Tung Chee-hwa ontslag, formeel om gezondheidsredenen maar in werkelijkheid om kritiek uit Peking op zijn stijl van besturen.

Dat de Hongkongse regering de berichten niet heeft tegengesproken, is volgens waarnemers een reden te meer om aan te nemen dat Tung binnenkort het veld zal ruimen. Zijn ambtstermijn liep tot 2007. Hij zal waarschijnlijk worden opgevolgd door de 60-jarige Donald Tsang, de nummer twee in het Hongkongse bestuur.

Bij de soevereinitietsoverdracht in juli 1997 koos het communistische gezag in Peking de Hongkongse scheepsmagnaat Tung Chee-hwa uit om als zogeheten `chief executive' bestuurlijke leiding te geven over de voormalige kroonkolonie. Volgens het principe van `Één land, twee systemen' dat bij de overdracht tussen Groot-Brittannië en China werd afgesproken, mag Hongkong zichzelf intern besturen. Alleen de buitenlandse politiek en defensie liggen in handen van Peking.

Critici hebben Tung steeds beschouwd als een `man van Peking' die niets voelde voor het verkennen van de democratische speelruimte die het statuut van Hongkong biedt. Maar ook in Peking groeide de afgelopen jaren de kritiek op zijn afstandelijke wijze van besturen en zijn kennelijke onvermogen brede steun binnen de Hongkongse samenleving te verwerven. Dat werd vorig jaar december op zeer pijnlijke wijze duidelijk toen de Chinese president Hu Jintao op een ceremoniële bijeenkomst in Macau de Hongkongse chief executive publiekelijk schoffeerde. Tijdens een fotosessie stapte president Hun onverwachts uit de rij om Tung vermanend toe te spreken. ,,We hopen dat de verantwoordelijken in Hongkong de langetermijnbelangen van Hongkong en de natie op de eerste plaats stellen. U moet meer verenigd zijn en meer samenwerken, en elkaar sterker steunen'', sprak Hu.

Volgens dagbladen in Hongkong heeft het communistische bewind in Peking Tungs ontslag al aanvaard.