Kunstenaars zien het Nieuwe Europa

In de Weense Generali Foundation geven tien Europese kunstenaars hun visie op het `Nieuwe Europa'. Fransen, Roemenen, Duitsers, Turken hebben hun cynisme, het onbegrip tussen Oost en West en euforie in video's, beeldende kunstwerken en schilderingen uitgeleefd. De meeste aandacht trekt het werk van de Roemeen Dan Perjovschi, die op een veertig meter brede witte muur een reusachtig panorama heeft geschilderd van de postcommunistische identiteit van de Oost-Europese nieuwkomers in de EU. De tentoonstelling in de Generali Foundation is tot 24 april.