KPN's breedbond

4 procent eraf, dat was dinsdag de reactie van beleggers op de jaarcijfers en de toekomstige strategie van telecombedrijf KPN. Eraf? Ja. Topman Ad Scheepbouwer maakte bekend dat zijn concern zich de komende jaren vooral zal toeleggen op de consolidatie van KPN's marktpositie, met als focus breedbanddiensten. De reflex van beleggers is op het eerste gezicht begrijpelijk. KPN is voorlopig kennelijk geen groeiaandeel.

Daar staat wel het een en ander tegenover. Het gaat KPN namelijk helemaal niet slecht. Er is de komende jaren een vrije kasstroom te verwachten van zo'n 2 miljard euro per jaar. Omdat megalomanie onder Scheepbouwer is uitgebannen, en omdat hij vindt dat overtollig geld beter kan worden teruggegeven dan het te laten verpieteren op de linkerkant van de balans, geeft KPN het geld terug aan zijn aandeelhouders.

Dit jaar begint met een forse dividendverhoging en de inkoop van 500 miljoen euro aan aandelen. De komende jaren zal KPN zijn middelen verdelen over een verdere inkoop van aandelen en de uitkering van dividend.

Het gevolg is dat bij een gelijkblijvende koers het dividendrendement van KPN, het dividend als percentage van de aandelenkoers, omhoogschiet. Mocht de vrije kasstroom inderdaad in de vorm van inkoop en dividend blijven terugvloeien, dan gaat het dividendrendement al snel richting 8 procent in 2007. Samengevat: er is weinig groei te verwachten, maar wel een redelijk vaste en hoge uitkering. Is, zo vroeg zakenbank Morgan Stanley zich af, KPN nog wel op te vatten als een aandeel? Of is het eerder te zien als een bond, een obligatie dus?

In dat laatste geval is het een buitengewoon goedkope obligatie. De effectieve rente op bedrijfsobligaties – ook die van concerns met een wankel verleden zoals KPN – is op dit moment nog nauwelijks hoger dan de rente op stevige staatsobligaties. Een beetje stevige obligatie met een rendement van 5 procent is tegenwoordig al schaars aan het worden, laat staan één die richting 8 procent gaat. Het aandeel KPN luistert de laatste tijd op de beurs soms al beter naar de koersvorming op de obligatiemarkt dan die van andere aandelen.

De `obligatie' KPN is dus in beginsel buitengewoon aantrekkelijk, maar waarom doen de stukken KPN het dan zo matig op de beurs? Misschien omdat beleggers nog niet helemaal door hebben dat zij misschien inderdaad meer met een obligatie dan met een aandeel van doen hebben. Misschien ook omdat, anders dan bij de couponrente op een échte obligatielening, de dividenduitkering van KPN in de toekomst weinig meer dan een stevige belofte is. Scheepbouwers reputatie is er vooralsnog één van iemand die zich aan afspraken houdt.

    • Maarten Schinkel