Kosten van nieuwe geneesmiddelen 3

Plotseling is het debat over zeer dure medicijnen in de ziekenhuizen opgelaaid. Voor het probleem bestaat een oplossing. Richtsnoer hierbij zijn de kosten van een daly, d.w.z. de kosten van een for Disability Adjusted Life Year. Stel iemand moet een dure operatie ondergaan. Kosten 300.000 euro. De jaarlijkse kosten voor medicijnen e.d. zijn bijv. 30.000 euro. Verwachte overlevingsduur vijf jaar. De kosten van een Life Year zijn dan 300.000 plus 150.000 gedeeld door 5 is 90.000 euro. Nu de aanpassing voor de handicap. Indien we aannemen dat zijn handicapscore na de operatie gesteld kan worden op 50 procent, dan zijn de kosten van een daly hier 180.000 euro. Dit levert een uitgangspunt voor een beslissing op. Een dure medicijnenkuur, die het leven slechts drie maanden verlengt, tezamen met een waarschijnlijk hoge handicapscore levert dus ook aanmerkelijk hoge kosten voor een daly op. Het lijkt me een goede methode om over deze materie een beslissing te nemen.

    • H.G. Gerritsen