Kosten van nieuwe geneesmiddelen 2

Een reeks publicaties in deze krant laat zien dat de behandelingsmogelijkheden met dure geneesmiddelen per ziekenhuis verschillen. Een aantal publicaties lijkt de schuld daarvan bij de zuinigheid van zorgverzekeraars te leggen. De feiten ondersteunen dit niet. Ziekenhuizen onderhandelen in Nederland met de zorgverzekeraars over een integraal budget. Onderdeel van de prestatie die ziekenhuizen daarvoor moeten leveren is het behandelen van patiënten met dure geneesmiddelen. Menzis moet iedere verzekerde, los van onderhandelingen met ziekenhuizen, alle noodzakelijke zorg contracteren. Om ongelijkheid tussen ziekenhuizen te verminderen bestaat de regeling `dure geneesmiddelen', die vergoeding tot 75 procent van de kosten van deze geneesmiddelen mogelijk maakt. Voor alle duidelijkheid: deze kosten maakten al onderdeel uit van het ziekenhuisbudget!

Menzis (moedermaatschappij van Amicon, Geové, Anderzorg, Nederzorg, en NVS Rijnmond) heeft de afgelopen maanden sporadisch berichten van ziekenhuizen ontvangen dat zij in financiële problemen zouden komen door deze dure geneesmiddelen. Wij zullen dit alsnog aan ziekenhuizen vragen.

Ook zullen wij ziekenhuizen vragen openheid te geven over hun beleid aangaande de hierboven genoemde behandelingen: immers al onze verzekerden hebben gelijke rechten op een optimale behandeling. Overigens zou de gerapporteerde bevinding dat ziekenhuisdirecties in dit soort zaken het beleid bepalen indruisen tegen de professionele autonomie van de behandelend specialist. Immers als een arts een behandeling met een voor dat doel geregistreerd geneesmiddel noodzakelijk vindt, heeft de patiënt daar recht op. De budgetfinanciering van ziekenhuizen staat daar los van.

    • Menzis Zorg
    • Bas Leerink Julius van Dam