Kernenergie als kortetermijnoplossing 1

Langzamerhand stijgt het begrip dat door broeikaseffect en kernenergie straks enorme problemen ontstaan. De voorraden aardolie en aardgas raken op en dus zoeken betrouwbare natuurkundigen en technici naar goede vervangers, vooral voor de grootschalige productie van elektriciteit, die liefst geen broeikasgas (CO2) doen ontstaan. Sommigen menen dat op de kortere termijn ook kernenergie daarvoor in aanmerking komt. Wouter van Dieren (NRC Handelsblad, 23 februari) als een van de bekende opposanten uit het verleden spot daarmee en zoekt het liever in energievormen die bij natuurkundigen geheel onbekend zijn (magnetische -, osmose energie), die als inefficiënt bekend staan (zonnecellen, windenergie, getijdencentrales), die toch ook, alleen wat minder CO2 produceren.(biomassa), of die slechts werken op basis van reeds geproduceerde energie (warmtepomp, accu-opslag). Dat moet volgens hem dan verder middels een speciaal fonds bevorderd worden.

Verder blijft het bij hem ook weer bij verwijten aan de tegenstanders als ,,onverantwoordelijke lobby's'' en bij oproepen aan de soort politici met zogenaamd ontbrekende kennis en begrip. Had hij in plaats daarvan misschien ook voorstellen kunnen doen voor de uitvoering van een degelijke vergelijkende studie van de verschillende alternatieven? Wij beschikken toch mede als gevolg van bemoeiingen van politici over verschillende experts bij universiteiten en specialistische instituten. Er komt dan mogelijk een eind aan het gekibbel.

    • J.P.W. Houtman