Herverdeling van wereldmacht via olie

Met grote interesse las ik in Opinie & Debat van 19 februari het artikel van Irwin M. Stelzer. Zijn uitleg over ruil van technologie en olie is duidelijk. Dat het al zo ver is wist ik niet, maar ik voorzie dat als het vrije Westen, dus Amerika, Europa, Rusland en Japan blijvend alles wat zij goedkoop willen inkopen in China laten produceren, China straks niet alleen de productie, maar ook de research en development in handen heeft. Dan zijn de rollen dus omgekeerd, Dan mogen Amerika, Rusland, Europa en Japan het ongeschoolde werk voor China verrichten. Ik hoop dat onze democratie in staat is om voor de komende tijd een langetermijnvisie te ontwikkelen. Dus vooral een meer duurzame ontwikkeling, in de eerstkomende tien jaren van veilige milieuvriendelijke energie, landbouw en economie.

    • Robert van Vliet