Helft herkeurde WAO'ers blijkt fit

Van de eerste lichting WAO'ers die sinds oktober vorig jaar opnieuw is gekeurd, blijkt de helft geheel of gedeeltelijk te zijn goedgekeurd. Dat betekent dat vierduizend WAO'ers hun uitkering verliezen. Van nog eens duizend wordt de uitkering verlaagd. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken vandaag bekendgemaakt.

De herbeoordelingen zijn het begin van een grootscheepse operatie, waartoe het kabinet heeft besloten om het aantal arbeidsongeschikten te verminderen. Uitkeringsinstantie UWV zal in totaal 300.000 arbeidsongeschikten onder de 50 jaar opnieuw, en volgens strengere criteria, keuren.

Minister De Geus van Sociale Zaken is blij met het hoge aantal goedgekeurde WAO'ers, omdat ,,ze nu weer op het spoor naar werk worden gezet''.

Het ministerie rekent erop dat in totaal een kwart van alle arbeidsongeschikten na een herbeoordeling wordt goedgekeurd. Dat dit in de eerste groep WAO'ers twee keer zo hoog is, komt deels doordat deze groep voornamelijk bestaat uit jongeren. Met de herbeoordelingsoperatie hoopt het ministerie in totaal 300 miljoen euro te bezuinigen.

Volgens een analyse van het UWV is 20 tot 30 procent van de nu goedgekeurde gevallen te verklaren uit het strenger beoordelen van arbeidsongeschikten met klachten waarvoor moeilijk een objectieve diagnose kan worden gesteld. Dit zijn psychische klachten, maar ook bijvoorbeeld RSI of chronische vermoeidheid.

Eenzelfde percentage is nu goedgekeurd door het ruimer inschatten van de mogelijkheden om met ander werk hetzelfde geld te verdienen. Zo worden WAO'ers die eerst parttime werkten, nu geacht een fulltime baan te accepteren.

Voor herbeoordeelden die nu zijn goedgekeurd loopt de uitkering binnen twee maanden af. Slechts 1 procent van de herbeoordeelden heeft tot nu toe bezwaar ingediend tegen de beschikkingen van het UWV.

Een woordvoerder van het UWV wijst erop dat dit hoger kan worden, aangezien de periode om bezwaar in te dienen zes weken bedraagt.