Gehuwd met Amsterdam

Historicus en publicist Richter Roegholt is gisteravond op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Roegholt, geboren in 1925 in Semarang, was al geruime tijd ernstig ziek. Als historicus maakte hij naam met het proefschrift De geschiedenis van de Bezige Bij 1942-1972 waarop hij in 1972 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Maar al lang daarvoor deed hij van zich spreken. Bijvoorbeeld als kunstredacteur van het toenmalige Het Vrije Volk, waar hij in 1952 kwam en waar hij in rokkostuum placht te verschijnen als hij naar het Boekenbal moest. In zijn memoires Van Zwolle tot Brest-Litowsk beschrijft Igor Cornelissen hoe eindredacteur Corry Kriele in katzwijm Roegholt gadesloeg. Ze werd door een collega uit de droom geholpen: ,,Richter is getrouwd. Daar kan niets van komen. Wijd al je krachten aan de editie Vlaardingen. Dáár ligt je toekomst.'' Het waren de jaren dat Het Vrije Volk van Groningen tot het zuiden aparte edities had.

Roegholt werkte ook als eindredacteur bij het NVSH-blad Verstandig Ouderschap, als redacteur van de rubriek Man/Vrouw/Samenleven in het blad Ouders van nu, maar ook als dichter. Hij publiceerde in De Gids en het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Toen deze bladen zijn poëzie niet meer op prijs stelden, kwam hij met zijn eigen blad Spiegel van Sem, waarvoor hij van toenmalig minister Klompé van CRM een aanmoedigingssubsidie kreeg. En hij schreef opiniestukken, onder meer in deze krant.

,,Richter is getrouwd'' – met Truusje. En met de stad Amsterdam die hij, tot hij ziek werd, vrijwel dagelijks, getooid met zwarte alpinopet, doorkruiste. Hij schreef, als vervolg op de Geschiedenis van Amsterdam (1275-1925) van H. Brugmans Amsterdam na 1900, de geschiedenis van de stad tot 1990. Samen met zijn vrouw schaarde hij wekelijks aan de ronde tafel in de Amsterdamse sociëteit Arti et Amicitiae. Daar wachtten vrienden en vriendinnen, om mee te praten en te lachen.