Europa, VS kritiseren samen Iran

De Verenigde Staten en drie Europese landen hebben gisteren extra druk op Iran uitgeoefend om openheid te geven over zijn nucleaire programma.

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van het bestuur van het VN-atoomagentschap IAEA in Wenen. Washington, dat Iran verdenkt van een geheim kernwapenprogramma, beschuldigde Teheran er gisteren van inspecteurs van het VN-atoomagentschap IAEA te misleiden. Op een minder abrupte toon verweten ook de drie Europese landen die momenteel met Iran onderhandelen over nucleaire waarborgen, Teheran gebrek aan medewerking.

Belangrijke aanleiding tot deze kritiek is Irans weigering om IAEA-inspecteurs te laten terugkeren naar de militaire installaties in Parchin waar ze vorige maand een eerste inspectiebezoek hebben gebracht. Een Iraanse vertegenwoordiger in Wenen verklaarde dit Iraanse besluit uit de vrees dat de informatie die de inspecteurs verzamelen wordt doorgespeeld naar degenen die plannen maken voor een mogelijke militaire aanval. De Verenigde Staten willen niet uitsluiten dat militair geweld zal worden gebruikt om Iran te verhinderen in het bezit te komen van kernwapens.

De drie Europese landen die met Iran in gesprek zijn, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, proberen Iran zover te krijgen dat het afziet van de verrijking van uranium, omdat dit programma ook voor de ontwikkeling van nucleaire wapens kan worden gebruikt. Iran, dat met een bevriezing ervan heeft ingestemd, weigert echter ervan af te zien. Een Iraanse nucleaire onderhandelaar wees er vandaag in Teheran nog op dat uraniumverrijking niet verboden is krachtens het nucleaire nonproliferatieverdrag (NPV) en dat Teheran niet kan worden gevraagd méér te doen dan internationale verdragen eisen. ,,We zijn bereid tot actieve medewerking, tot volledige transparantie [..] maar niet dit kader [van het NPV] passeren'', aldus Hussein Mousavian.

Verborgen achter zijn beschuldigingen tegen Iran overwegen de Verenigde Staten intussen zich te scharen achter de Europese stok-en-wortelpolitiek, en tegenprestaties te beloven aan Iran in ruil voor nucleaire concessies. Amerikaanse functionarissen zeiden dat president Bush vandaag met minister van Buitenlandse Zaken Rice hierover spreekt, en dat hij ertoe neigt de Europese politiek te steunen. Tot dusverre wilde de Amerikaanse regering daar niets van weten. Washington zou dan Iraanse pogingen tot toetreden tot de Wereldhandelorganisatie niet blokkeren en de Europeanen niet verhinderen Iran onderdelen voor civiele vliegtuigen te leveren.