Eenmalige oprisping ?

Heeft Vincent Bijlo nu een echte column op de overigens aardige Achterpagina, of was dit slechts een eenmalige oprisping van hem? (NRC Handelsblad, 1 maart). Ik hoop het laatste, gezien het botte karakter van zijn stukje. Hadden we gedacht dat we rabiaat anti-katholieke (of anti-protestantse, of anti-vul-maar-in) uitingen al decennia geleden achter ons hadden gelaten, dan hebben we ons helaas zwaar vergist.

Zijn ideeën gaan niet dieper dan die van een niet al te begaafde twaalfjarige; het ontbreekt hem aan enige nuancering en fijnzinnigheid, om van compassie met zijn onderwerp maar te zwijgen. Het was niet eens geestig.

    • Joke Verhoeven