BBC moet (een beetje) hervormen

De BBC moet hervormen, maar erg radicaal hoeft `Auntie', zoals de Britse omroep hier vaak liefkozend wordt aangeduid, het roer niet om te gooien. Dat heeft de regering-Blair gisteren bekendgemaakt in een document, waarin ze haar visie op de toekomst van de BBC voor het komende decennium ontvouwt.

De BBC, die vorig jaar heftig in aanvaring kwam met de regering naar aanleiding van de berichtgeving over Irak, kan wat de Labour-regering betreft tot 2017 rekenen op de vaste omroepbijdrage van elk huishouden dat in het bezit is van een televisie.

Door die heffing weet de `Beeb' zich voor de komende periode verzekerd van zo'n 30 miljard pond (42 miljard euro) in totaal. Tot opluchting van de BBC-staf legde de regering voorstellen van externe adviseurs om te tornen aan de omroepbijdrage of deze zelfs af te schaffen naast zich neer.

Minder te spreken waren de omroepbazen op hun hoofdkwartier in Londen over het voornemen van de regering de bestuursstructuur aan te passen. Op grond van het oude charter, dat al 78 jaar van kracht is, was het toezicht op de BBC geheel in handen van de BBC zelf. Dat model voldoet niet langer aan de tegenwoordige eisen, stelde de minister van Cultuur en Media, Tessa Jowell, gisteren. Daarom wordt er een nieuwe `trust' in het leven geroepen met door de regering voorgedragen leden. Die moet er op toezien dat de BBC zich aan de eigen doelstellingen houdt.

Vorig jaar raakte de BBC in opspraak doordat de omroep lange tijd volhield dat de regering-Blair in de aanloop naar de inval in Irak de dreiging van het bewind van Saddam Hussein bewust erger had voorgesteld dan die was. Een onafhankelijk onderzoek pleitte de regering grotendeels vrij. De zaak resulteerde in het vertrek van een journalist en de twee hoogste BBC-bazen. De affaire tastte de reputatie van de BBC bij de meeste Britten overigens niet merkbaar aan. Uit peilingen bleek dat de omroep een hoge mate van geloofwaardigheid bleef behouden.

Als het aan Jowell ligt, keert de BBC de komende jaren weer enigszins naar haar oorspronkelijke missie terug. De nadruk zou moeten liggen op ,,originele'' programma's, waarin de ,,publieke waarden'' centraal staan, stelde zij. In dat verband kraakte Jowell een aantal harde noten. De omroep moet zich niet blind staren op de kijkcijfers en geen tijd en geld verspillen aan een moordende concurrentiestrijd met commerciële zenders. Probeer niet voor enorme bedragen populaire Amerikaanse series weg te kapen voor de neus van de commerciëlen, is haar devies. Vooral onder de vorig jaar ten val gekomen directeur-generaal Greg Dyke had de BBC daarvan een handje. Ook moet de BBC stoppen met de herhalingen van oude glorie, zoals het roemruchte Fawlty Towers uit de jaren '70.

Hoewel Dyke's opvolger Michael Grade de plannen gisteren als ,,radicaal'' bestempelde, gaan die veel Conservatieven juist niet ver genoeg. De media-woordvoerder van de Tories sprak van hervormingen die ,,grotendeels cosmetisch'' van aard zijn.

De kalmere periode, waarop de BBC lijkt af te stevenen, kan bedrieglijk zijn. Die onzekerheid heeft te maken met het feit dat steeds meer Britten overschakelen op breedband-internet. Zo kunnen ze ook tv kijken en voor computers geldt de omroepbijdrage niet. Jowell sloot niet uit dat de regering ook hiervoor in een later stadium een heffing zou opleggen.

Dit is het eerste artikel van onze nieuwe correspondent in Groot-Brittannië.

Zaterdag in M

De blunder van de BBC

    • Floris van Straaten