Werkgroep-Atsma doet aanbevelingen voor minder regels in de Nederlandse sport

Sportkoepel NOC*NSF wil dat vrijwilligers in de sport geheel worden vrijgesteld van Arbo-verplichtingen. Dat is de belangrijkste aanbeveling, die een werkgroep onder leiding van Tweede-Kamerlid Joop Atsma (CDA), tevens voorzitter van de wielerunie, doet om de regelgeving in de sport terug te dringen.

De werkgroep vindt het onterecht dat sportverenigingen zich aan Arbo-regels moeten houden die voor het bedrijfsleven zijn bedoeld. Volgens Atsma leidt dat tot ongewenste knelpunten, zoals het dragen van gehandicapte sporters bij wedstrijden. De Arbo-wet schrijft voor dat individueel tot maximaal zes kilo getild mag worden.

De overige elf actiepunten van de werkgroep-Atsma:

Bedrijfshulpverlening (BHV) toesnijden op de sport

Vrijstelling vrijwilligers in de sport van bepalingen uit Arbeidstijdenwet

Afschaffing verplichte verzekering voor vrijwillige verkeersregelaars

Harmonisatie binnen Europese Unie van mediawetgeving op punt van reclame-uitingen

Bijzondere positie sportpaarden in geval uitbraak dierziekten

Uitbreiding mogelijkheid tot bijverdienen van topsporter

Sportclubs definiëren als `algemeen nut beogende instelling'

Verhoging vergoeding vrijwilliger tot 1.500 euro

Landelijke vrijstelling sportverenigingen voor betaling WOZ

Betere afstemming gemeenten voor gebruiksvergunning van sportaccommodaties

Toekenning subsidies koppelen aan olympische cyclus van vier jaar