Vroegpensioen in zorg kan intact blijven

Werknemers en werkgevers in de bedrijfstakken zorg en welzijn onderzoeken mogelijkheden om de huidige prepensioenregelingen voor ruim een miljoen werknemers in vernieuwde vorm voort te zetten.

Het kabinet ontmoedigt eerder stoppen met werken juist door de fiscale subsidies op vroegpensioen vanaf volgend jaar ongedaan te maken.

Werknemers in zorg en welzijn hebben een relatief comfortabele positie in de discussie over langer doorwerken doordat zij de afgelopen jaren al voldoende hebben gespaard voor vroegpensioen.

In diverse andere bedrijfstakken is geen of weinig geld gespaard, zoals bij overheid en onderwijs, waar ABP de pensioenregeling uitvoert. De verdeling van de vroegpensioenkosten heeft de CAO-onderhandelingen in de bouw en en de metaal al stilgelegd.

Een woordvoerder van het zorgpensioenfonds PGGM bevestigt in een reactie op een bericht in de Volkskrant dat voortzetting van vroegpensioen ,,een onverbiddelijke logica heeft'' gezien de gespaarde kapitalen en de wens van de vakbonden om de mogelijkheden te houden dat mensen in zware beroepen eerder kunnen blijven stoppen met werken. PGGM heeft voorafgaand aan de parlementaire discussie vorig jaar over afschaffing van de aftrekbaarheid van de vroegpensioenpremies gelobbied voor blijvende mogelijkheden voor zijn deelnemers om eerder te stoppen met werken.

De PGGM-woordvoerder waarschuwt dat werknemers en werkgevers in de bedrijfstakken, die tevens het bestuur van het pensioenfonds voeren, nog geen beslissingen hebben genomen. Dat zou in april kunnen gebeuren.

De leeftijd waarop werknemers in zorg en welzijn nu stoppen ligt rond 62 jaar. Jongere werknemers kunnen hun gespaarde vroegpensioengeld in de toekomst aanvullen door maximaal gebruik te maken van de levensloopregeling die ook volgend jaar moet worden ingevoerd en die ingezet mag worden voor tijdelijk verlof of voor eerdere pensionering.

Werkgevers en vakbonden moeten ook nog een beslissing nemen over de manier waarop de verwachte verlaging van de pensioenpremies vanaf volgend jaar wordt gebruikt. In de huidige pensioenpremie zit een deel zit dat gebruikt wordt voor de financiering van vroegpensioen. Bij de fiscale afschaffing van de aftrekbaarheid valt die premie vrij. Een van de opties op de onderhandelingstafel is dat de vrijval wordt gebruikt als bijdrage van de werkgever aan de financiering van levensloop.