VN: illegale drugshandel via internet groeit alarmerend

De illegale drugshandel via internet neemt alarmerend toe. Dit schrijft het internationale drugscontrolebureau van de Verenigde Naties (INCB) in zijn jaarrapport dat vandaag verschijnt.

Illegale `online-apotheken' kunnen door onvoldoende toezicht jaarlijks miljarden doses medicijnen clandestien verkopen en per post afleveren, aldus het INCB.

De internationale route via `apotheken' op internet vormt steeds meer een alternatief voor de gewone drugshandel, meent het antidrugsbureau van de VN. ,,Ze nemen werkelijk de plaats in van traditionele drugsvervoerders'', zei INCB-voorzitter Hamid Ghodse op een persconferentie. ,,Het groeit zeer snel.''

De grote meerderheid van deze internethandel betreft internationaal gecontroleerde drugs en geestverruimende middelen. Zo'n negentig procent daarvan wordt zonder het benodigde recept verkocht, meldt het INCB. Volgens de VN zijn het vooral legale leveranciers die de illegale apotheken op internet voorzien van de drugs. Het INCB waarschuwt voor de risico's die vooral kinderen lopen door deze drugshandel omdat de toegang tot internet niet beperkt is wat betreft leeftijd.

In de Verenigde Staten zijn malafide internetbedrijven een van de belangrijkste oorzaken van misbruik door jongeren van illegale medicijnen. Volgens het INCB gaat het vaak om zeer krachtige opiaten zoals oxycodone, dat even sterk is als morfine, of fentanyl, dat sterker is dan morfine, aldus Ghodse.

Het antidrugsbureau van de VN prijst voorts het beleid van de Nederlandse regering om het gebruik van cannabis te ontmoedigen en het aantal coffeeshops terug te brengen. ,,De regering van Nederland erkent eindelijk dat coffeeshops niet vrij van blaam zijn bij het in stand houden van illegale drugshandel en niet passend zijn bij de bestrijding van drugsgerelateerde misdaad'', zegt het VN-bureau. Het noemt de hardere Nederlandse aanpak ,,een stap in de goede richting''.

Ook wordt het streven van de Nederlandse regering geprezen om het gebruik van cannabis onder jongeren en toeristen en het gebruik van sterke wiet in het algemeen te ontmoedigen.