Tweede Kamer wil gedeeltelijk `pardon' voor bewoners vakantiehuizen

Minister Dekker (VROM, VVD) wil een regeling waarmee een kleine groep ouderen definitief in hun vakantiehuis kan blijven wonen. Dat kondigde ze gisteren aan tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

De toezegging gaat een meerderheid van de Tweede Kamer niet ver genoeg. De minister moet later deze maand opnieuw met de Kamerleden overleggen. PvdA, VVD en LPF willen een ,,geclausuleerde pardonregeling'', zoals PvdA-Kamerlid Verdaas zei. Ook zou de minister zelf de regie in deze operatie moeten overnemen van gemeenten en provincies. Dekker voelt daar niets voor, maar wil een uitzondering maken voor ,,ouderen die niet willens en wetens de wet hebben overtreden''. Verder wil ze niet gaan.

Minister en Kamerleden zijn het met elkaar eens dat er een eind moet komen aan de illegale bewoning op recreatieparken. Uit een onderzoek van de VROM-inspectie blijkt dat ruim 16.000 van de 151.000 vakantiewoningen in Nederland permanent worden bewoond. Ruim driekwart van de gemeenten wil deze illegale praktijk aanpakken. Dat zou dit jaar moeten zijn geregeld.

Uit de stroom berichten naar de Kamerfracties is de woordvoerders gebleken dat er onderling grote verschillen bestaan in de aanpak. ,,Er is sprake van willekeur'', concludeerde LPF-woordvoerder Van As. De ene gemeente is volgens hem veel ruimhartiger dan de ander. Voor de bewoners vond hij het onverteerbaar dat gemeentebesturen jarenlang de permanente bewoning hebben gedoogd en er nu snel een eind aan willen maken.

Veel mensen zijn volgens de Kamerleden verkeerd ingelicht door projectontwikkelaars, makelaars en gemeentelijke diensten toen ze hun recreatiewoning kochten. Het CDA voelt niets voor een pardonregeling waarbij het grootste deel van de 16.000 gevallen zou worden gelegaliseerd. Dekker was het met de Kamerleden eens dat de controle op de gang van zaken moeilijk is. Zij zei, doelend op de nachtelijke activiteiten van inspecteurs en politie om illegale bewoning vast te stellen, ,,te gruwelen van controles waarbij de persoonlijke levenssfeer wordt belaagd''. Die acties ,,passen niet in deze tijd'' en moeten stoppen, vindt Dekker.