Terug naar Marx: 21 procent

Het aantal Russen dat de huidige hervormingen steunt, is kleiner dan het aantal Russen dat voorstander is van een terugkeer naar het communisme. Dat blijkt uit een opiniepeiling. 17 procent staat achter hervormingen, 21 procent wil het communisme terug. De recente sociale hervormingen – de vervanging van uit de communistische tijd daterende privileges voor bejaarden, invaliden en oorlogsveteranen door uitkeringen in geld – hebben het imago van het hervormingsmodel zwaar geschaad. 57 procent van de Russen wil dat hervormers meer aandacht hebben voor sociale consequenties.