Studentenbond doet aangifte tegen Rutte

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft vanmiddag aangifte gedaan tegen staatssecretaris M. Rutte (Onderwijs). De bond beschuldigt hem van opruiing. De LSVb zegt dat Rutte de afgelopen maanden meerdere malen studenten publiekelijk opriep om in actie te komen. Toen zij daar afgelopen maandag gehoor aan gaven, door het Maagdenhuis in Amsterdam te bezetten, weigerde Rutte te komen. De LSVb zegt kwaad te zijn op de staatssecretaris omdat mede door zijn weigering naar de bezetting te komen, de politie dezelfde avond het Maagdenhuis ontruimde en bezetters arresteerde.

Rutte werd gisteren door de Socialistische Partij (SP) naar de Kamer geroepen. Kamerlid Vergeer noemde de staatssecretaris een `vreemde stoker'. ,,Ik ben er vannacht geweest, maar waar was u?'' Rutte vertelde dat hij ,,lang met de [studenten]organisaties aan de telefoon gezeten'' heeft. ,,Ik wilde komen voor een discussie zonder dat de uitkomst vooraf vaststaat.'' De studenten weigerden op die eis in te gaan, waarna Rutte afhaakte.

De staatssecretaris zegt dat hij al drie maanden met de studentenorganisaties praat over het `leerrechtenplan' waartegen de bezetters ageren. Rutte: ,,Wat de studenten willen is de leerrechten oprekken. Ik snap niet dat u daar voor wil pleiten.'' De staatssecretaris vindt niet dat hij te veel van studenten vraagt als hij wil dat zij binnen vijfeneenhalf jaar afstuderen. Doen zij dat niet, dan mogen de onderwijsinstellingen zelf bepalen wat de hoogte wordt van het collegegeld, zo is het plan. Dat bedrag kan stijgen van 1.476 euro per jaar naar maximaal 4.500 euro.

Veertig van de 141 aangehouden Maagdenhuisbezetters zijn inmiddels weer vrijgelaten. De gearresteerden die tijdens het verhoor hun naam hebben genoemd zijn na verificatie daarvan in vrijheid gesteld. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt wegens huisvredebreuk, ze hebben een boete gekregen van 75 euro en een voorwaardelijke dagvaarding.

Maandagavond bezetten de studenten het Maagdenhuis, het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam. Het openbaar ministerie heeft de politie opdracht gegeven de identiteit vast te stellen van degenen die hun naam weigeren te geven. Zodra dit is gebeurd, worden zij met een voorwaardelijke dagvaarding en een tot 125 euro verhoogde boete vrijgelaten. Op het overtreden van de identificatieplicht staat 50 euro boete.