School voor moslims mag geweigerd

De gemeente Vlaardingen en Delft zijn door de Raad van State in het gelijk gesteld in hun besluit om de oprichting van een islamitische basisschool te weigeren.

De Stichting Islamitisch College in Schiedam vindt de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak teleurstellend. De stichting beraadt zich volgens bestuurslid C. Lont nog op mogelijke vervolgstappen.

Vlaardingen en Delft stapten in augustus naar de Raad van State nadat het ministerie van Onderwijs een beroep van de Stichting Islamitisch College gegrond verklaarde. De stichting die een islamitische basisschool in Schiedam heeft, wil ook scholen oprichten in Vlaardingen en Delft. Beiden gemeenten willen dit tegenhouden.

De Raad van State deed vandaag uitspraak in de Vlaardingse en Delftse zaak. De gemeente stelt dat de islamitische stichting niet aannemelijk kan maken dat de nieuwe scholen zullen worden bezocht door minimaal 310 leerlingen, zoals de wet stelt bij de oprichting van nieuwe basisscholen.

Volgens de Stichting Islamitisch College zijn deze leerlingaantallen wel mogelijk. De stichting vergeleek daarvoor de bevolkingspopulatie van Schiedam met Vlaardingen en Delft. Verder stelt de stichting dat voor de basisschool in Schiedam ouders lange afstanden reizen omdat zij hun graag naar islamitische basisschool willen laten gaan. Op dit moment is de school in Schiedam de enige in de regio die islamitisch onderwijs biedt. De stichting vond het ministerie van onderwijs in juli aan haar zijde. Die oordeelde dat de verwachtingsprognose van de stichting wel aannemelijk was.

Een woordvoerder van Vlaardingen zegt na de uitspraak van de Raad van State dat ,,het recht zijn beloop heeft genomen''. Hij wijst erop dat de nieuwe basischool zou komen in een `landelijk' gebied, terwijl Schiedam een stedelijk gebied is met een veel hogere bevolkingspopulatie. Ook blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het percentage niet-westerse allochtonen in Schiedam in 2002 (21,1 procent) aanzienlijk hoger is dan dat van Vlaardingen (13,5 procent). Schiedam kan daarom niet als referentiegemeente dienen, stelt de gemeente Vlaardingen.

De Stichting Islamitisch College kan nu formeel opnieuw een aanvraag indienen bij de gemeente Vlaardingen. Daarvoor moet de stichting weer aangeven hoe de nieuwe school denkt te komen aan het vereiste minimale aantal leerlingen van 310.