Samenwerking over grens: lof en kritiek

Opmerkelijke lof was er gisteren voor de justitiële samenwerking tussen Duitsland en Nederland bij monde van officier van justitie H. Vrijhoeven. ,,Dankzij de inspanningen en goede samenwerking van de Duitse en Nederlandse politie en justitie autoriteiten is de ontvoering tot een relatief snel en goed einde gekomen'', zei Vrijhoeven in de zaak tegen tbs-er Michael S.

Het optreden van de Duitse en Nederlandse politie na de ontvoering van het meisje uit Eibergen, is echter een voorbeeld van hoe er soms langs elkaar heen wordt gewerkt. De dader hield zich na de ontvoering schuil in het Duitse grensgebied, waar hij ook een vergeefse poging deed een Duits meisje te ontvoeren. Terwijl de Nederlandse politie aanwijzingen had dat Michael S. de dader was, werd de Duitse politie pas ingelicht nadat dit zeker was. De Duitse hoofdofficier van justitie W. Schweer noemde het ,,onzinnig'' dat de Duitse politie werkte met een compositietekening terwijl de Nederlandse justitie over een foto beschikte. De ontvoering had volgens hem eerder kunnen worden beëindigd. Er is nu op hoog niveau overlegd om voortaan ,,misverstanden'' te voorkomen.