Record daling asielzoekers

Het aantal asielzoekers dat zich in 2004 in de westerse geïndustrialiseerde wereld heeft gemeld is het laagste in zestien jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken over asielzoekers die het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) gisteren heeft vrijgegeven.

Van de 38 onderzochte landen kreeg Frankrijk in 2004 de meeste asielverzoeken: 61.600, 4 procent meer dan in 2003. Volgens het UNHCR-rapport kan dit komen doordat Frankrijk voor het eerst kinderen onder de zestien jaar meetelt. Ook reizen asielzoekers minder vaak door naar het Verenigd Koninkrijk, omdat daar de wetgeving is aangescherpt.

Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, met 52.400 asielaanvragen. Het Verenigd Koninkrijk neemt de derde plaats in, Duitsland de vierde plaats en Canada de vijfde.

Sinds 2003 is het aantal asielaanvragen in de Europese Unie met 19 procent gedaald, in Noord-Amerika met 26 procent en in Australië en Nieuw Zeeland met 28 procent. Nederland kreeg in 2004 9.780 asielaanvragen, 27 procent minder dan in 2003. Dat is het laagste aantal sinds 1988.

Volgens woordvoerder Robert Colville van de UNHCR zijn er twee verklaringen voor de daling in het aantal asielzoekers, die overigens drie jaar geleden al is ingezet. Ten eerste is het aantal asielzoekende Kosovaren, Afghanen en Irakezen de drie groepen die het aantal verzoeken eind jaren negentig deden pieken sterk afgenomen. ,,Geen enkele andere grote groep heeft hun plaats sindsdien ingenomen.''

[Vervolg ASIELZOEKERS: pagina 4]

ASIELZOEKERS

Wet en houding harder

[vervolg van pagina 1]

De Afghanen, die in 2001 met ruim 50.000 asielzoekers de grootste groep vormden, staan nu op de 13de plaats met 8.800 asielaanvragen. De meeste asielzoekers kwamen in 2004 uit Rusland (vooral Tsjetsjenen), Servië en Montenegro, China, Turkije en Irak. De tweede verklaring is ,,de sterk-restrictieve wetgeving'' die de meeste geïndustrialiseerde landen hebben doorgevoerd, en de ,,nogal vijandige houding'' die daar tegenover asielzoekers ontstaan is. Daardoor dient een groeiende groep mensen die hun land ontvluchten, geen asielverzoek meer in.

Colville bevestigt dat er aanwijzingen zijn dat deze mensen nog steeds komen, maar dan illegaal, via mensensmokkelaars. Omdat zij minder kans hebben om een asielverzoek in te dienen, proberen zij het vaak niet eens meer. Daarbij neemt het aantal asielzoekers dat de vluchtelingenstatus krijgt, ook af. ,,Het is aannemelijk dat ook echte vluchtelingen nu ondergronds gaan'', zegt hij.

De tien nieuwe lidstaten van de EU kregen in 2004 vier procent meer asielverzoeken te verwerken dan in 2003, doordat ze hun asielwetgeving aan de EU-minimumregels moesten aanpassen. In de `oude' EU-landen daalde het aantal verzoeken juist met 21 procent.