Politiebond werkt aan topsportdivisie

De Nederlandse Politie Sportbond werkt aan een eigen topsportselectie, naar het voorbeeld van Defensie. Per korps zou één topsporter in dienst kunnen komen, zodat aan maximaal 26 topsporters onderdak kan worden geboden.