Oppositie wil debat elitetroepen

De Tweede Kamer wil meer helderheid over de rechtsgrond van de uitzending van elitetroepen naar Afghanistan. Op verzoek van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP houdt de Kamer volgende week een plenair debat over deze zaak, alvorens zich uit te spreken over de missie als zodanig.

Dat is de uitkomst van een gisteren gehouden ordedebat, waarbij de regeringspartijen lieten weten een debat over de rechtsgrond niet noodzakelijk te achten. Krachtens de regels voor een spoeddebat is een aanvraag die wordt gesteund door dertig Kamerleden echter voldoende.

De drie oppositiepartijen betwijfelen onder andere of de VN-resoluties over terreurbestrijding, die het kabinet als rechtsgrond voor de nieuwe uitzending naar Afghanistan heeft aangeroepen, wel van toepassing kunnen zijn. Zoals bekend meent het kabinet dat formele instemming van het parlement met de uitzending niet nodig is, maar is het wel bereid om net te doen alsof de zogenoemde `artikel 100 Grondwet'-procedure geldt, waarbij de Kamer zich over de missie uitspreekt. Aan deze procedure zal dus nu een debat over de rechtsgrond van de uitzending voorafgaan.