Ontslag ambtenaar om fraude

De gemeente Nijmegen heeft een ambtenaar ontslagen die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Twee andere ambtenaren is voorwaardelijk ontslag aangezegd. De drie mannen, die sinds juli vorig jaar geschorst waren, werkten op de afdeling die opdrachten verstrekt aan bouwbedrijven. Uit intern onderzoek is gebleken dat de ambtenaren zich via aanbestedingen hebben verrijkt. Niet bekend is welke bedragen er met de fraude gemoeid zijn. Tegen de ambtenaren loopt ook een justitieel onderzoek. Al voor het bekend worden van de fraude had de gemeente bepaald dat grote opdrachten niet meer door één persoon mogen worden verleend. Ook is er een scherpere gedragscode aangenomen.