`Langere tijd voor besteden van hulpgeld'

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) overwegen de termijn voor besteding van het ingezamelde geld voor tsunami-slachtoffers te verlengen tot drie jaar.

Het is voor het eerst dat de hulporganisaties daarmee afwijken van de door zichzelf voorgeschreven bestedingstermijn van twee jaar.

Omdat de ramp veel landen betreft en de binnengekomen donaties groter zijn dan verwacht, willen hulporganisaties binnen de SHO de bestedingstermijn oprekken tot drie jaar. Dat bevestigden de SHO vanochtend. ,,Als daar langer de tijd voor nodig is, dan is daar langer de tijd voor nodig'', zegt de SHO-woordvoerder. ,,Ook al wil iedereen zo snel mogelijk zien wat er met het geld gebeurt.''

Later vandaag zouden de hulporganisaties bekendmaken tot nu toe 183 miljoen euro te hebben opgehaald. Daar komt nog 5 miljoen euro van het minister voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne bij. Eind januari stond de teller op 160,5 miljoen euro.

Afgesproken was dat de niet bij de SHO aangesloten hulporganisaties, de zogeheten `gastorganisaties', 10 procent van het binnengekomen bedrag zouden krijgen. Tot nu toe is echter 14,7 miljoen verstrekt: 8 procent. Volgens de SHO is de kwaliteit van de overige aanvragen onvoldoende.

Ruim honderd organisaties hebben een aanvraag om geld voor hulpprojecten ingediend. Daarvan zijn er tot nu toe acht gehonoreerd, zeventig afgewezen en ruim twintig die niet aan alle SHO-criteria voldeden doorverwezen naar individuele SHO-leden. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. Gastleden moeten onder meer een achterban in Nederland en langlopende contacten in de getroffen gebieden hebben.

Verlenging van de termijn staat haaks op de druk die hulporganisaties zeggen te ervaren vanuit publiek en media om zo snel mogelijk resultaat te boeken. ,,De druk is groot om binnen drie werken het geld uit te geven'', zegt de woordvoerder. ,,Mensen vragen: waarom is er nog geen school? Waarom heeft niet iedereen een nieuwe boot? Alles moet nu, nu, nu.''

In het rapport over de verleende noodhulp dat de SHO vandaag zouden uitbrengen staat dat tot nu toe 66,3 miljoen euro is besteed aan projecten in acht landen, waaronder Somalië, Sri Lanka, Indonesië, India en Thailand. De hulporganisaties hebben onder andere voedsel verstrekt, huisvesting verzorgd, sanitaire voorzieningen aangelegd en psychologische ondersteuning geboden.

www.nrc.nl : Dossier tsunami