Kán de Duitse politie eigenlijk wel met Nederland praten?

Duitse en Nederlandse politieagenten kunnen op dit moment slechts tot op 10 kilometer over de grens met elkaar communiceren via mobilofoon of portofoon. Zijn Duitse agenten verder dan 10 kilometer van de grens verwijderd, dan kunnen ze zich niet meer in verbinding stellen met hun eigen meldkamer of die in Nederland. Echter, volgens het nieuwe samenwerkingsverdrag van Duitsland en Nederland zouden politiemensen tot 150 kilometer vanaf de grens verdachten moeten kunnen achtervolgen.

Of de Duitse en Nederlandse politie in de toekomst wel met elkaar kan communiceren, hangt af van de keuze die de Duitse politie dit jaar moet maken voor een nieuw communicatiesysteem. De meeste Nederlandse regiokorpsen aan de grens zijn, of worden dit jaar, uitgerust met het digitale zogeheten Tetra-systeem (C2000). Duitsland werkt nu nog met een analoog communicatiesysteem en kiest mogelijk voor een van C2000 afwijkend systeem waarvan ook de Franse politie gebruik maakt. Frankrijk lobbyt al jaren in Duitsland om voor haar systeem te kiezen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden de communicatieproblemen als een `knelpunt'in de uitvoering van het verdrag beschouwd. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) heeft er al eerder bij Duitsland aangedrongen om te kiezen voor het Nederlandse C2000-systeem. Daarna duurt het nog minstens twee jaar voordat dat systeem operationeel is.