Israël: overleg alleen na einde aan terreur

Van directe Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen over de oprichting van een democratische, levensvatbare Palestijnse staat kan volgens Israël geen sprake zijn zolang de Palestijnse ,,terreurgroepen'' Hamas en Islamitische Jihad niet zijn ontwapend en ontmanteld.

Een oproep tot spoedige hervatting van onderhandelingen van de Palestijnse president Abbas en het Kwartet (Europese Unie, Verenigde Staten, Rusland en de Verenigde Naties) aan het slot van Londense conferentie over hulp aan de Palestijnen werd vandaag door premier Sharon, die geen delegatie had afgevaardigd, afgewezen. Zonder dat ,,onmiddellijke, effectieve en aanhoudende actie'' wordt ondernomen, is er geen ruimte voor ,,diplomatieke voortgang''.

In een toespraak tot de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van 23 Europese, Arabische en Noord-Amerikaanse landen en vertegenwoordigers van de Wereldbank en de Verenigde Naties beloofde president Abbas dat de nieuwe Palestijnse regering zich voor ,,honderd procent zal inspannen in het domein van veiligheid'' om aanslagen, zoals vrijdag in Tel Aviv, te voorkomen. Hij wees er overigens op dat Palestijnse veiligheidsagenten en de nieuwe minister van Veiligheid, Nasr Yussef, niet in Tulkarm, waar de dader vandaag kwam, in actie kunnen komen vanwege de aanwezigheid van het Israëlische leger.

Abbas zei ook dat directe Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen over de grens van de Palestijnse staat, de hoofdstad, de vluchtelingen en Israëlische nederzettingen urgent zijn, omdat zonder politieke vooruitgang het geweld, voor zover gestaakt, zal oplaaien. De aanslag in Tel Aviv werd in Londen scherp veroordeeld. In de ogen van Israël was de schriftelijke slotverklaring op dit punt te zwak.

In Londen, waar de Palestijnse Autoriteit voor 1,2 miljard dollar aan budgettaire steun en kredieten kreeg toegezegd, benadrukte president Abbas het voornemen om de twaalf veiligheidsdiensten in drie organisaties te verenigen, een nationaal hoofd van politie te zullen aanstellen en nauw te zullen samenwerken met de Israëlische politie- en inlichtingendiensten. Hij plaatste deze plannen in het kader van de zogeheten Routekaart naar vrede, het uit 2003 daterende vredesintitiatief.

Datzelfde deden ook premier Blair en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice. Blair zei dat Israël onmiddellijk dient te stoppen met het uitbreiden en versterken van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Rice zei waarom dat noodzakelijk is: ,,Een Palestijnse staat die bestaat uit verspreide stukjes land heeft geen kans van slagen.''