De Hoge Veluwe zet gefokt korhoen uit

Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat dit voorjaar korhoenders uitzetten. De vogels komen uit buitenlandse fokprogramma's. Het plan is omstreden, omdat wetenschappers verwachten dat de korhoenders niet zullen overleven.

Het korhoen is in het wild bijna uit Nederland verdwenen. De laatste vijftien korhanen zijn vorig jaar geteld op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel, een van de achttien nationale parken in Nederland.

De Hoge Veluwe, die het plan tot uitzetten morgen bekendmaakt, wil uiteindelijk een populatie van ,,enkele honderden'' korhoenders, aldus een woordvoerder: ,,Wij zijn redelijk optimistisch dat het ons gaat lukken.''

Wetenschappers denken dat het project zal mislukken. ,,De korhoenders zullen het niet overleven'', zegt Hugh Jansman van onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen. ,,Er zijn in West-Europa de afgelopen jaren al vele duizenden korhoenders uitgezet, maar ze zijn te zeer genetisch aangepast aan hun gevangenschap om het in het wild te redden.''

Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een ontheffing gekregen van de Flora- en faunawet. ,,We weten dat herintroducties gevoelig liggen, maar er wordt voldaan aan de voorwaarden, dus het is bijna onmogelijk om de ontheffing te weigeren'', aldus een woordvoerder van LNV.

Alterra deed de afgelopen jaren onderzoek naar de populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Deze populatie is volgens de onderzoekers misschien alleen nog te redden door het leefgebied te vergroten en vossen te bestrijden. Het uitzetten van gefokte korhoenders is volgens Alterra ,,niet succesvol''. Hooguit zou kunnen worden besloten om eieren uit te wisselen met populaties van de Hoge Venen in de Belgische Ardennen en de Lüneburger Heide in Duitsland.

Ook in Noord-Brabant bestaan plannen om korhoenders uit te zetten. Het Brabants Landschap wil volgend jaar ,,een laatste poging'' doen om korhoenders te laten terugkeren naar de Regte Heide ten zuiden van Tilburg. ,,Wij weten dat het niet eenvoudig is, maar we willen toch een poging wagen'', aldus directeur Baan van Het Brabants Landschap.

INTEELT: pagina 2

    • Arjen Schreuder