Varkens horen niet zo gehouden te worden

Binnen korte tijd stond er opnieuw, ditmaal op de achterpagina, een foto in de krant van het interieur van een varkensstal, nu terwijl de boer bezig is met kunstmatige inseminatie (NRC Handelsblad, 18 februari).

Aan de ene kant ben ik blij met dergelijke foto's. Mensen krijgen niet vaak de gelegenheid om met eigen ogen te zien hoe varkens in de bio-industrie leven.

Deze intelligente dieren worden dus, zo is duidelijk, tussen ijzeren stangen in een klemmende onbewegelijkheid gedwongen, als waren het machines waar je van voren en van achteren van alles in kan stoppen om een productieproces op gang te brengen.

Veel consumenten weten vermoedelijk wel enigszins hoe het zit, maar dat is iets anders dan het zelf waarnemen. Dat brengt het dichtbij, maakt het minder abstract. Je hoopt dan dat dergelijke beelden mensen ertoe zullen brengen om voortaan diervriendelijk ofwel scharrelvlees te kopen.

Aan de andere kant, als deze foto's vaak te zien zijn zonder enig kritisch commentaar op deze gang van zaken, gaan consumenten misschien wel denken dat varkens zo behoren gehouden te worden! Tenslotte menen sommigen ook dat melk uit de fabriek komt; dat blijkt bij jongeren al een vrij algemene misvatting.

    • Netty van Lookeren Campagne Laren