Standpunten over linkse minderheden

Naar aanleiding van het artikel `Samen vechten tegen de politieke islam' (NRC Handelsblad, 16 februari), willen wij HTIB Nederland onze steun betuigen aan Zeki Arslan. Wij kunnen ons vinden in zijn standpunten over de linkse minderheden in Nederland.

Het is een feit dat er vandaag de dag veel meer Turkse mensen uit Nederland wegtrekken dan ooit. Dit heeft inderdaad te maken met de omstandigheid dat er te weinig herkennings- en aanknopingspunten zijn voor de links-liberale Turken.

Een nieuw partij zou daarop wellicht een antwoord kunnen geven, maar op de allereerste plaats is het een goed initiatief om een andere stem te laten horen van de minderheden. Een stem die niet gerelateerd wordt aan geloof of etniciteit,. maar aan het vraagstuk wat voor toekomst wij voor ons, de minderheden, zien.

Het is tijd dat we een andere visie ontwikkelen op de woorden minderheid, allochtoon, buitenlander en vreemdeling en dat we deze woorden ook loskoppelen van geloof.

Er is behoefte aan een links-liberale minderhedenpartij om geloof en staat gescheiden te houden. Wat eens het uitgangspunt van onze politieke waarden was, verloedert nu door de angst en onkunde van de westerse partijen en door de bewuste injectie van het geloof in de politiek door de orthodoxe partijen. Zeki Arslan is een goede discussie begonnen. Wij willen hierover graag discussiëren en meedenken, in de hoop op een blijvende intellectuele voorhoede voor de linkse minderheden.

    • Mustafa Ayranci
    • Voorz. Htib