Huizen der Nederlanden zinvolle cultuurdragers

In zijn artikel in Opinie & Debat van 12 februari slaat Paul Scheffer de spijker op de kop. Maar hij zou nog iets verder moeten gaan. Essentieel is dat hij terecht `treurt' om de afwezigheid van het bewustzijn van de eigen Nederlandse culturele identiteit binnen de Nederlandstalige ruimte, primair in Europa. Hij verwijst naar het door Nederlandse laksheid veroorzaakte drama van de trage totstandkoming van het Vlaams/Nederlandse Huis in Brussel. En impliciet naar de kansen die met name Nederland al vele jaren laat liggen. Scheffer wil culturele (Nederlandse, Vlaamse) instituten inrichten in andere Europese landen. Maar er is meer. Immers, er bestaat sedert 1999 een Huis der Nederlanden in Kaapstad, waar de Nederlandstalige culturen van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika (uiteraard het veelkleurige

Nederlandstalige deel daarvan) bij elkaar zijn gebracht. Dat betreft met de 22 miljoen Nederlandstalige Europeanen samen een mondiaal Nederlandstalige bevolkingsgroep van 29 miljoen mensen. De Nederlandstaligen van het Caraïbisch gebied en elders zijn daar niet bijgeteld.

De Zuid-Afrikaanse Nederlandstaligen dragen actief en dynamisch bij tot de ontwikkeling van het Nederlands, vanuit een geheel eigen achtergrond. Door vooral weer Nederlanders en ook meer zelfbewuste Vlamingen wordt deze relatie doorgaans geheel miskend. De financiering van het Huis der Nederlanden geschiedt geheel particulier uit zeer beperkte fondsen. Er zijn grote zorgen over het voortbestaan van dit Huis der Nederlanden, doordat de Nederlandse en Vlaamse regeringen onvoorzien weigerden een vaste steun aan dat unieke, baanbrekende institituut te geven.

Waar dat ook maar zinvol is, behoren in deze wereld Huizen der Nederlanden te ontstaan, als uitdragers van de uitzonderlijke bijdragen aan samenleving en cultuur die het Nederlands en de dragers van die taal in de ruimste zin aan deze wereld kunnen geven. En dat komt dan voort uit het zelfbewustzijn van de Nederlandse cultuur en haar dragers, mondiaal, en dus niet tot Europa beperkt.

    • Dr. M.H. Cohen Stuart