GroenLinks en het welzijn van dieren

Met waardering heb ik kennisgenomen van het initiatief van GroenLinks om dierenwelzijn op te nemen in de Nederlandse Grondwet. Maar het is onbegrijpelijk dat GroenLinks tegelijkertijd zou kunnen instemmen met de zeer dieronvriendelijke Europese Grondwet.

Europa behoort tot de grootste veroorzakers van dierenleed: 75 procent van de Europese agenda wordt bepaald door Landbouw en Visserij, en 50 procent van de subsidiestromen gaan ernaar toe. De toegetreden landen blinken uit in conservatisme op het gebied van dierenrechten. Van deze landen valt geen enkel positief initiatief te verwachten op dit gebied. In de Europese Grondwet gaat het met name gaat om het bepalen van machtsverhoudingen en het primaat van de vrije markt. Met geen woord wordt erin gesproken over dierenrechten.

Dierenbeschermingsorganisaties hebben gezocht naar een compromis, zodat er toch nog iets in de Grondwet zou worden opgenomen over dierenrechten. De uitkomst is dramatisch: met dierenwelzijn moet volgens de preambule weliswaar rekening worden gehouden, maar daarbij moeten religieuze en culturele tradities gerespecteerd blijven.

Stierenvechten, onverdoofd slachten, eieren rapen van beschermde vogels, het vangen en schieten van trekvogels, circussen die dieren gebruiken, drijfjacht, dwangvoedering van ganzen en eenden en andere vormen van dierenmisbruik blijven toegestaan, zolang het maar gebeurt op basis van tradities en gewoonten. Deze tekst beschermt de dieren in het geheel niet, maar beschermt tradities van mensen. Met deze Grondwet is de mogelijkheid voor Europese erkenning van dierenrechten verder weg dan ooit.

Het is niet meer dan logisch dat GroenLinks haar achterban ook zal mobiliseren tegen de dieronvriendelijke Europese Grondwet. Doet zij dit niet, dan zal GroenLinks ernstig inboeten aan geloofwaardigheid op het gebied van dierenwelzijn.

    • Mr. Marianne Thieme
    • Voorzitter Partij voor de Dieren