Enkele misvattingen over de islam

In het boeiende interview dat hoofdredacteur Jensma had met Maxime Verhagen (Opinie & Debat, 19 februari), roept de fractieleider van het CDA eerst het doemscenario op dat een extremistische partij met democratische middelen aan de macht komt om vervolgens de democratie om zeep te helpen. Net als Hitler destijds in Duitsland. Nu dreigt bij ons hetzelfde, als islamisten de sharia willen invoeren.

In de volgende discussie blijken bij Verhagen enkele misvattingen over de islam te bestaan. Die had hij kunnen voorkomen als hij het rapport over Turkije goed had gelezen, dat prof. Zürcher heeft uitgebracht op verzoek van de WRR. Daarin merkt deze onder meer op, dat de vaak gehoorde mening als zou er in de islam geen scheiding tussen `kerk' en staat zijn, een enorme vertekening van de werkelijkheid is. Maar laten we aannemen dat de angst van Verhagen gegrond is.

Als remedie tegen dit vreselijke gevaar beveelt hij dan twee medicijnen aan: Het vestigen van een `weerbare democratie' en een `nieuw patriottisme'. Democratie wordt echter niet weerbaarder door beroepsverboden, door het oprekken van de rechtsstaat en het strafbaar stellen van `gedachtemisdrijven' (zoals dat tot voor kort in Turkije gebeurde onder het motto: `Woorden zijn ook (mis)daden'). Wel door opvoeding tot kritische, denkende burgers en met goed geschiedenisonderwijs. Niet door gevaarlijke boeken te verbieden, maar juist door ze te bespreken. Ik betwijfel ook sterk, of een verbod op de NSDAP destijds Hitler zou hebben tegengehouden.

Patriottisme (liefde voor eigen land) kan goed zijn, maar als het ontaardt in nationalisme, kan het ook leiden tot toestanden zoals tijdens de McCarthy-hysterie in de VS, toen enkele van de voortreffelijkste lieden werden vervolgd wegens `on-Amerikaans gedrag'. Ik neem aan dat Verhagen dat toch niet wil.

    • E.J. Dorhout Mees