Deens referendum over EU-grondwet op 27 september

Denemarken zal op dinsdag 27 september het referendum over de Europese Grondwet houden. Dat heeft de Deense regering gisteren bekendgemaakt.

Over de Europese Grondwet, die het bestuur van de Europese Unie regelt, bereikten de regringsleiders van de 25 landen van de EU vorig jaar juni overeenstemming. In oktober ondertekenden zij dit zogeheten grondwettelijke verdrag. Het doorloopt dit en volgend jaar in alle EU-landen de nationale goedkeuringsprocedures. In de meeste landen wordt dit overgelaten aan het parlement. In een tiental landen worden (al dan niet bindende) volksraadplegingen gehouden.

Vier landen hebben de Europese Grondwet inmiddels goedgekeurd. Dat zijn Litouwen (11 november), Hongarije (20 december), Slovenië (1 februari) en Spanje (20 februari). Spanje was het eerste land dat de EU-grondwet per referendum fiatteerde. Nederland houdt zijn (niet-bindende) referendum op 1 juni.

Denemarken kent een lange traditie van volksraadplegingen, die een wisselend beeld toont als het over `Europa' gaat. Zo werd het EU-verdrag van Maastricht in eerste instantie (1992) verworpen en in tweede instantie (1993, na een door Kopenhagen verlangde aanpassing) goedgekeurd. In 1998 stemden de Denen vóór het EU-verdag van Amsterdam, maar ruim twee jaar later wezen ze invoering van de euro in Denemarken af.