Burn-out op school? Is toch heel gewoon?

,,Om me heen knappen mensen werkelijk met bossen tegelijk af. Burn-out.. Burn-out in het onderwijs... is toch heel gewoon..??!''

Dit schrijft een docent uit Assen aan de onderwijsbond CNV. De christelijke bond heeft de afgelopen twee maanden een meldlijn opengesteld waar leraren `misstanden in het onderwijs' kunnen doorgeven. In totaal ontving de bond 800 reacties.

Meer dan een kwart van de meldingen ging over de werkdruk, de grootte van groepen, het gebrek aan lesmiddelen en de zorg aan achterstandsleerlingen. Het CNV noemt de meldingen `zeer verontrustend' en start vanaf vandaag de campagne `Versterk de leerkracht van Nederland'.

Docenten beklagen zich bij de bond over het gemak waarmee `Den Haag' over hun vak praat. Een leraar uit Heerhugowaard: ,,Ik vind dat er door politici zeer gemakkelijk over `het vmbo' gesproken wordt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerwegen! Vooral voor leerkrachten in de theoretische stroom (de oude mavo, red.) is dat heel vervelend. Daar zijn de theoretische vakken juist heel belangrijk.''

Ook krijgt de schooldirectie het te verduren. ,,Bij ons op school zitten veel te veel directieleden, hierdoor worden de gewone leraren de dupe. Doordat dit veel te veel geld kost gaat dit ten koste van de bevordering van de leerkrachten naar een hogere loonschaal. Mijns inziens kan men bij ons op school met de helft van de huidige directie ook goed functioneren'', schrijft een docent uit Hasselt.

Een leraar uit Vlijmen meldt de bond: ,,Als er collega's ziek worden bij ons op school, mag er geen invaller meer komen. Het moet maar onderling opgelost worden. Zo kreeg ik er in oktober, zonder overleg of voorbespreking, van de ene op de andere dag een klas bij. Het waren twee eindexamenklassen vmbo die, volgens de roostermaker, dezelfde leerstof hadden. De invalshoek en achtergrond van de klassen waren echter totaal verschillend. Hoezo taakverzwaring?!'' Een leerkracht uit Den Bosch vindt dat de Arbo-inspectie moet ingrijpen. ,,Het zou verboden moeten worden om met 30 of meer pubers in een lokaal te zitten, waarvan de norm voor afmetingen nog stamt uit de `prehistorie'... men spreekt wel overal over didactische vernieuwingen, maar zorg eerst eens goed voor de echte werkplek.''