Werkgroep voor AIVD-informatie aan burgemeesters

De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) gaan een werkgroep instellen die bekijkt hoe vertrouwelijke informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beter kan worden uitgewisseld met burgemeesters. Dat hebben beide ministers afgelopen zaterdag afgesproken. De burgemeesters van Amsterdam en Den Haag uitten kritiek op de uitwisseling van AIVD-informatie. Informatie was wel bekend bij AIVD-functionarissen, maar niet bij de burgemeesters. Remkes wees die kritiek van de hand. Volgens de minister is AIVD-informatie vertrouwelijk. Maar afgelopen zaterdag gaf Remkes aan van de korpsbeheerders te willen weten welke informatie zij nodig en relevant vinden.