Goedlachse president in `hart van Europa'

Hoe belangrijk vindt het Witte Huis Duitsland? In een poging de conflicten uit het verleden te begraven vond de Amerikaanse president gisteren tijdens zijn tussenstop in Mainz – ,,een van de belangrijkste onderdelen'' – steeds weer nieuwe eretitels voor het gastland. Duitsland is een ,,belangrijke partner'', een ,,great nation'', niet minder dan het ,,hart van Europa''.

Ondanks de loftuitingen leverde de ontmoeting met kanselier Schröder geen tastbare resultaten op. De aanwezigheid van een goedlachse Amerikaanse president wá het resultaat. Bush en kanselier Schröder presenteerden een `Duits-Amerikaans Actieprogramma' voor verbetering van het milieu, waarin geen concrete afspraken of doelstellingen vermeld staan. Er zal worden samengewerkt op wetenschappelijke gebied (wat al langer het geval is), maar van Amerikaanse ratificatie van het klimaatverdrag van Kyoto, waarop de Europeanen aandringen, is geen sprake. In het gesprek van anderhalf uur kwamen dezelfde onderwerpen aan bod die een dag eerder al in Brussel waren besproken: NAVO, Irak, Iran, China.

Gastheer Schröder toonde goede wil. Hij haalde Bush af op het vliegveld, hief symbolisch het glas op de vriendschap tussen de twee landen. Schröder maakte, tijdens publieke optredens, geen gebruik van zijn geheime wapen: de gespeelde jovialiteit waarmee hij bij precaire ontmoetingen het ijs pleegt te breken. Hij was vriendelijk, uiteraard, maar behield afstand. Op de vraag of beide landen het daadwerkelijk eens zijn over een nieuwe, meer politieke koers voor de NAVO antwoordde hij: ,,Waarover we het nog niet met elkaar eens zijn laten we vandaag buiten beschouwing.''

In 1989 zei Bush sr. in Mainz dat Duitsland en de VS een ,,partnership in leadership'' hebben. De zoon was een tikje minder enthousiast: ,,Ik noem Duitsland een partner, die net als wij zijn plicht vervult'' in het streven naar een vrije en vreedzame wereld.