Medicijnen en ziekenhuisbudget

Bij de discussie over de schijnbare onbetaalbaarheid van bepaalde medicatie wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat naast de politieke keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het betaalbaar houden van de zorg zeer veel artsen uitstekend in staat zijn keuzes te maken betreffende het zinvol gebruiken van dure en minder dure medicatie. Artsen realiseren zich voortdurend dat duur lang niet altijd beter is.

Dagelijks maak ik keuzes, mede gesteund door de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen, waarbij door bewust handelen waardevolle afwegingen worden gemaakt, wat de politiek niet kan maar ook niet hoeft te doen op dit niveau.

Wanneer op die wijze gewikt en gewogen wordt, is het een schande dat een budget deze keuze weer kan frustreren en gaat men volledig voorbij aan de professionaliteit van de beroepsgroep, zowel intra- als extramuraal. Wanneer de beroepsgroep niet voldoende in staat is om deze keuzes verantwoord te maken, is er een veel groter probleem dan men ooit met een budgettering kan oplossen.

    • E. Ruitenberg