Frankrijk: keuze uit vier namen

In Frankrijk kan een eerstgeborene sinds 1 januari vier verschillende achternamen krijgen, al naar gelang de keuze van de ouder(s). De baby krijgt de naam van de vader, óf van de moeder, óf van de vader en van de moeder, óf andersom. De keus bij het eerste kind is bepalend voor die van eventuele volgende kinderen.

De wetswijziging was een gevolg van de door de Raad van Europa in 1978 geëiste wijziging van het naamrecht. Het nieuwe naamrecht is gebaseerd op gelijkheid tussen de geslachten en gelijkheid tussen `natuurlijke' en wettige kinderen. Bij onenigheid tussen de ouders of als zij geen voorkeur hebben, hanteert de burgerlijke stand de naam van de vader.

Sinds 1985 konden ouders al de naam van de moeder toevoegen aan de achternaam van de vader, maar dat was slechts voor het dagelijkse gebruik en had geen gevolgen voor de burgerlijke stand. Voor ongetrouwde stellen gold al dat als de moeder de baby aangaf, deze ook de naam van de moeder kreeg.

Ook in Zweden, Duitsland, Spanje, Denemarken en Nederland krijgen kinderen niet per se de naam van de vader.