Meevaller van 1,5 miljard voor kabinet

Het kabinet heeft een meevaller van 1,5 miljard euro door hogere gasinkomsten. Die zijn vorig jaar sterk gestegen doordat olie, waaraan de gasprijs is gekoppeld, op de wereldmarkt veel duurder is geworden.

Van de hogere aardgasbaten komt 680 miljoen euro extra terecht in het Fonds voor Economische Structuurversterking (FES).

Bijna een miljard van de extra inkomsten bestaat uit hogere belastinginkomsten en zogenoemde niet-belastingmiddelen. De belastingbetalingen aan de schatkist vallen hoger uit omdat Gasunie, het bedrijf dat het aardgas verkoopt, een hogere winst boekt door de hogere gasprijzen. Gasunie is voor de helft eigendom van de Nederlandse staat, en voor de andere helft van de energieconcerns Shell en ExxonMobil.

Minister Zalm (Financiën, VVD) zei vanmorgen dat het om een ,,eenmalige meevaller gaat''. Hij noemde het ,,niet een klapper die Nederland op zijn grondvesten doet schudden.'' Morgen bespreekt het kabinet hoe de extra inkomsten kunnen worden aangewend. Een definitief besluit hierover wordt over enkele maanden verwacht.

Extra inkomsten van het FES moeten volgens bestaande afspraken worden besteed aan de fysieke infrastructuur en aan de kennisinfrastructuur. Naar verwachting zal het kabinet besluiten het grootste deel van het extra geld te besteden aan wegen en openbaar vervoer, en een een klein bedrag aan de ontwikkeling van software voor breedbandtechnologie. Breedband is de nieuwste technologie voor snelle telecommunicatie.

Over de besteding van extra inkomsten bij de vennootschapsbelasting is in het regeerakkoord vastgelegd dat deze bestemd zijn voor vermindering van het financieringstekort van de overheid.

Kamerlid Blok (VVD) juicht de meevallers toe. Hij waarschuwt ervoor de extra aardgasbaten niet te verjubelen, maar te gebruiken voor investeringen. ,,Meer geld voor de infrastructuur is hard nodig'', aldus Blok.

Volgens Kamerlid Crone (PvdA) moet de inkomstenmeevaller bij de belastingen aangewend worden voor ,,lastenverlichting voor de middeninkomens''.

Afgelopen maandag zei Zalm tijdens een discussie in een politiek café in Laren dat hij voor 2006 een snellere daling van het financieringstekort verwacht dan tot nu toe geraamd en tevens ruimte ziet voor lastenverlichting van een miljard euro.

Ook minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft herhaaldelijk gezinspeeld op ruimte voor lastenverlichting in het komende jaar.

    • Roel Janssen