Universum is niet toevallig ontstaan

`Geloven' heeft in het Nederlands vanouds een sterke religieuze connotatie; geloven doe je bij ons immers vooral in de kerk. Het trof me daarom dat op de interessante Opinie & Debatpagina van 22 januari over `Wat we geloven, maar niet kunnen bewijzen', geen nietbewijsbare religieuze stelling is gepresenteerd.

Het dichtst in de buurt kwam Robbert Dijkgraaf met zijn logische reden voor het bestaan van het universum. Je zou het op één na kortste stukje als het begin van een argument (niet: bewijs) voor het bestaan van God kunnen lezen: het is niet aannemelijk dat het universum zo maar vanzelf, toevallig, is ontstaan. De nieuwere kosmologische en theoretisch-fysische inzichten wijzen in de richting van een Schepper.