Tijd van de CPN ligt ver achter ons

De laatste tijd komt men het in allerlei media, waaronder NRC Handelsblad, (Achterpagina, 25 januari) weer herhaaldelijk tegen dat de afkorting `CPN' voluit wordt geschreven als: Communistische Partij Nederland, terwijl de naam luidde: Communistische Partij van Nederland. De CPN stond heel erg op de vermelding van dat `van', omdat de naam zonder dat voorzetsel de suggestie in zich droeg dat de CPN een filiaal was van een grotere, internationale beweging.

Hoewel dat feitelijk volkomen juist was, werd dat altijd hevig ontkend en moest de naam met het voorzetsel juist het geheel autonome Nederlandse karakter van deze partij benadrukken. Nog niet zo lang geleden kon men erop rekenen dat na iedere foute vermelding van de naam van de CPN, een CPN'er of oud-CPN'er in de pen klom en op deze fout wees. Dat dat nu al geruime tijd niet meer gebeurt, en dat een verstokte liberaal als ondergetekende op die hardnekkige fout moet wijzen, is een van de dingen waaraan men kan zien hoe voorbij de CPN is.