Stroomstation

In de Haagse nieuwbouwwijk Wateringse Veld is grote onrust ontstaan over een hoogspanningsstation. Bewoners dachten op basis van makelaarsfolders ,,tot in de verre toekomst'' een vrij uitzicht te hebben over het laatst overgebleven weiland in de buurt, op de grens met de gemeente Westland, om enkele weken geleden tot de ontdekking te komen dat er een omvangrijk transformatorstation zal verrijzen. Het bestemmingsplan van de gemeente Westland maakt dat mogelijk.

Sommige bewoners voelen zich ronduit bedrogen. ,,Er is een listig spel met ons gespeeld'', zegt Cees van Sprundel, woordvoerder van een comité dat de bouw ,,met alle mogelijke middelen'' probeert tegen te houden.

De bewoners van de Waterbiesweg kijken nu nog uit over schapen. ,,Het zou een ecologische groenzone blijven'', zegt Rieneke Plug. In plaats daarvan, verwacht ze, zal er een permanent gebrom van in beton gegoten, oliegekoelde transformatoren te horen zijn, afgewisseld met ,,af en toe een knal'' als een transformator na onderhoud moet opgestart. ,,Wij zitten hier niet op knallen te wachten.'' Andere bewoners zijn ,,bang'' voor de gezondheid van hun kinderen als gevolg van elektromagnetische velden. Wetenschappers kunnen een statistisch verband met leukemie niet helemaal uitsluiten. ,,Hoe moet ons kind hier veilig opgroeien?'' vraagt een jonge moeder, een dreumes aan de hand.

Over nut en noodzaak is geen discussie mogelijk, stelt Tennet, beheerder van het elektriciteitsnet. Het station maakt deel uit van een stroomtracé dat moet worden opgewaardeerd om de Randstad van voldoende stroom te blijven voorzien. ,,Vergelijk het met het ombouwen van een provinciale weg naar een vierbaans snelweg'', zegt een woordvoerder van Tennet. De vraag naar stroom stijgt sterk. Bovendien moet straks meer stroom ,,aan land worden gebracht'' van een windmolenpark in zee en een energiekabel tussen Engeland en de Maasvlakte.

De overlast zal meevallen, verwachten Tennet en ook wethouder Ewald van Vliet van de gemeente Westland, die binnenkort moet oordelen over een vergunning. Er wordt voldaan aan de allerstrengste gezondheidsnormen die onlangs door het rijk zijn voorgesteld, normen die niet eens in de buurt komen van discutabele waarden. De transformatoren worden bovendien geïsoleerd, zodat ,,het geluid wegvalt tegen het verkeerslawaai in de buurt'', aldus wethouder Van Vliet. En ,,knallen'' zijn alleen ,,in zeer bepaalde omstandigheden'' te horen.

Sommige bewoners sluiten niet uit dat de gemeente Westland het station expres pal tegen de Haagse grens laat bouwen, ,,zodat niemand er in de eigen gemeente last van heeft'', zegt Rieneke Plug. Maar dat is ,,onzin'', zegt wethouder Van Vliet. Het Haagse VVD-raadslid Rob van de Laar heeft gevraagd of het mogelijk is om het station verderop te bouwen, in de Harnaschpolder. Dat ligt daar ook moeilijk. Tennet zit er niet op te wachten. ,,Dat zou een afbuiging van het tracé betekenen.''